Publicera


Geografier söker texter till kommande nummer! Tema naturkatastrof och mötet mellan människan och naturens krafter; markanvändning och politiska reformer. Deadline 30 november 2017. Kontakta johanna@geografier.se med text eller projektidé!

Looking for submission!
Submit for upcoming issue before November 30 2017. Research projects, essays, fiction, illustration and anything. Theme: natural hazards/natural disasters. Explorative ideas, radical re-thinking or good story telling is wanted. Email to johanna@geografier.se  with ideas or finished work.

FORMAT, TEMA, REDIGERING? GENERAL OUTLINES FÖR DIG SOM SKICKAR IN BIDRAG!

TEMA
Varje nummer utgår i från ett givet tema. Texten kan vara associativt knuten till temat.

VEM KAN SKICKA IN BIDRAG?
Vi söker både kultur- och naturgeografiska texter! Texterna kan gränsa åt alla tänkbara håll: miljövetenskap, politik, konst, geologi, kartografi, historia, antropologoi, sociologi.

Vi söker också fotografier, illustrationer och bilder. Dessa kan vara knutna till en text men vi kommer också att ge utrymme där bilder får stå för sig själv, som egna visuella tolkningar av temat. Om du är intresserad av att illustrera andras texter, kontakta redaktionen.

Skribenter är välkomna att höra av sig med idéer under hela processen!

FORMAT
Vi tar emot texter i framför allt tre format men om du som vill skriva har ett förslag är vi alltid intresserade av nya idéer! De format vi utgår ifrån är:
Essä
Vetenskaplig text
Recension

Essä:
Max antal ord: 1500
Format: Word eller liknande textdokument
Referenssystem: Harvard
Essä innebär att du skriver en reflekterande text relaterat till ett aktuellt ämne, kopplat till tidningens tema. Essän är en djupdykning som är både akademisk och populärkulturell.

Vetenskaplig text:
Max antal ord: 2500
Format: Word eller liknande textdokument
Referenssystem: Harvard
Vetenskaplig text innebär att du skriver en artikel baserad på din masteruppsats eller liknande akademiskt projekt. Du presenterar resultat, slutsatser och eventuellt teori men lägger fokus på en urskild frågeställning inom ditt arbete. Vi söker inte rena sammanfattningar av uppsatser.

Recension:
Max antal ord: 400
Format: Word eller liknande textdokument
Vi inleder Geografier med ett par enklare sidor med recensioner av filmer, böcker, teaterpjäser, tv-serier. Här finns plats för geografiska analyser och kortare tips.

Tänk på att alltid bara använda eget material och var noga med att inte använda copyright-skyddat material som t.ex kartor.

Du kan skriva på svenska eller engelska!

REDIGERING
Inskickade bidrag kommer att diskuteras av redaktionen. Om ett bidrag väljs ut kommer någon från redaktionen att kontakta skribenten och diskutera eventuella ändringar. Redigering görs i samarbete mellan skribent och redaktion. Efter att en text har redigerats färdigt skickas texten tillbaka till skribenten för ett slutgiltigt godkännande före publicering.
Efter att en redaktionen har skickat en text till skribenten har skribenten 5 dagar på sig att godkänna ev. ändringar. Därefter publiceras texten enligt redaktionens ändringar.

DEADLINE
En deadline ges för inskickade bidrag. Feedback får du som regel dagarna efter deadline.

ERSÄTTNING
Tidningen GEOGRAFIER görs på frivillig basis. Skribenter och illustratörer får en PDF av den färdiga tidningen. Vi publicerar inte materialet online, så PDF:en är för privat bruk.

** Referenser inte nödvändigt

 

Illustration Sandra Björn