Geografier är en tidskrift för interdisciplinära reflektioner kring geografiska teman för unga akademiker, forskare, studenter och konstnärer. Vi startades vårvintern 2015 efter ett samtal om hur underligt det är att en kreativ plattform för ung forskning saknas. Vi publicerar essäer och artiklar baserade på mastersuppsatser eller liknande akademiska projekt. Geografier är baserad i Stockholm.

Geografier is a magazine for interdisciplinary reflections on geographic topics, for young academics, theorists and artists. We started the magazine early spring 2015 after a conversation on the lack of a creative platform for young research. We publish essays and articles based on Master thesis's or similar academic projects. Geografier is based in Stockholm.

Redaktion: Johanna Adolfsson, Miron Arljung, Josh Levy, Emma Creathorn, Malin Almgren, Hanna Roos af Hjelmsäter, Johanna Åstrand, Anders Sjöstrand.