Vill du publicera i Geografier

Skicka ditt utkast till redaktionen@geografier.se

Vill du samarbeta med Geografier?

Kontakta Johanna Adolfsson, chefredaktör. johanna@geografier.se eller 0762343887.

Vill du skicka post till Geografier?

Vår postadress är c/o Adolfsson. Vårholmsbackarna 110, 127 44 Skärholmen.

Se mer?

Vi finns på Instagram och Facebook. Där heter vi Geografier.