Realeasemingel på Bleck 15 mars!

15 mars släpps äntligen Geografiers fjärde nummer!

Ny lokal: Bleck, Katarina Bangata. 

Geografier #4 handlar om att äga jord, titta på Planet Earth, kategorisera mark och drömma om vildmarken. Det handlar om militarisering, safari, tjuvjakt; om jordbruk och kollektiviseringar, om att dominera naturen eller att låta sig domineras. Geografier är National Geographic fast tvärtom.

Vi öppnar dörrarna kl 18 med mingelvin och några röster från det nya numret.
Välkomna till releasemingel för Geografier #4!

Medverkande:
Oleksandr Holovachov
Nicole Reid
Alaa Abu Asad
Henrik Strömsten
Gracie Verda Selva
Miron Arljung
Lars Åhrberg
Robert Salmijärvi
Anders Sjöstrand
Luregn Lenggenhager
Emelie Danielsson
Sarah Tuck
Sandra Ylikangas
Joakim Hansson
Sofia Runarsdotter
Karin Hagen
Jenny Nordmark
Sandra Leandersson
Malin Bernalt
Neime Chenon
Johanna Adolfsson
Anna Sundvall

www.geografier.se

The world is watching because you are watching, säger människorättsorganisationen Satellite Sentinel Projects slogan. Med hjälp av flygfoton spårar de ödeläggelse och markbaserade övergrepp. Amnestys program Decoder är av liknande art. Bli en Amnesty Decoder! uppmanar deras hemsida. Den som skaffar inlogg får tillgång till areala bilder och kan direkt klicka sig igenom stora sjok med mark i jakt på förstörda byar. Det är inte alls ovanligt att flygfoton eller satellitbilder används på det här sättet i konfliktzoner. Dominans kommer i många former och att äga betraktandet är en av dem. Att agera i världen - kanske till och med dominera den - på detta kroppslösa vis har egentligen ingenting alls med teknik att göra. Det har alltid förekommit genom myter, kartor och berättelser. Omärkligt formas jorden under våra fötter efter projicerade drömmar. Viljan att dominera naturen döljs i sagor. I det här numret av Geografier har vi utforskat relationen mellan myt och verklighet när det kommer till natur.

Att äga jord genererar en särskild tillgång till inflytande på historiens gång. Ändå tycks snabb urbanisering bidra till en känsla av platsens betydelselöshet. Det är bedrägligt. Jord är en så vanligt förekommande symbol för liv att kontroll över den aldrig kan sakna betydelse.